radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Na Friderikovem stolpu bodo potekala obnovitvena dela

Mestna občina Celje bo interventno sanirala zgornji del na Friderikovem stolpu na Starem gradu Celje. Dela se bodo predvidoma začela že ta teden, celotna ocena del znaša 189.000 EUR.

Friderikov stolp na Starem gradu Celje je bil celotno obnovljen pred približno desetimi leti. Zaradi letošnje dolge zime se je začelo obzidje krušiti. Kot dober gospodar bomo v prihodnjih dneh pristopili k sanaciji obzidja na stolpu, pri čemer gre za dotrajanost uporabljenih predpisanih gradbenih materialov. Stolp je že stoletja izpostavljen hudim vremenskim vplivom na našem območju, zato ga je potrebno skladno z smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, redno vzdrževati in vsakokratno sanirati morebitno škodo.

friderikov stolp celje

Na območju Friderikovega stolpa bo izvajalec že ta teden postavil zaščitne ograje in delovne odre, nato bo saniral kamnito obzidje pri vrhu stolpa v približni izmeri 40 odstotkov celotne površine. Za obnovitvena dela je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki bo vodil tudi konservatorski nadzor nad posegi v kulturni spomenik. Dela bodo predvidoma končana v dveh mesecih. Na javno naročilo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30. marca, je najugodnejšo ponudbo oddal izvajalec Remont, d.d., in sicer v višini 189.099,69 EUR z DDV. V času sanacije bo dostop na ploščad na Friderikovem stolpu za obiskovalce mogoč le delno. Z organizatorjem prireditev Zavodom Celeia Celje je usklajen terminski plan izvedbe, prav tako pa bo Turistično informacijski center na Starem gradu Celje obiskovalce sproti obveščal o možnosti dostopa na stolp.

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Zadnje novice

Vročih 5

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...