radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Friderikov stolp bo še ta mesec zasijal v novi podobi

Sanacijska dela na Friderikovem stolpu na Starem gradu Celje, ki jih je opravljalo podjetje Remont, d. d., se v mesecu oktobru zaključujejo.

Mestna občina Celje skrbno vzdržuje vse elemente kulturne dediščine v mestu, zato obnovam vsako leto namenja sredstva iz proračuna. Friderikov stolp na Starem gradu Celje je bil celotno obnovljen pred približno desetimi leti. Zaradi letošnje dolge zime se je začelo obzidje krušiti. Kot dober gospodar smo v mesecu maju pristopili k sanaciji obzidja na stolpu, ki je že stoletja izpostavljen hudim vremenskim vplivom, zato ga je potrebno redno vzdrževati skladno z smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvajalec del, podjetje Remont, je saniral kamnito obzidje pri vrhu stolpa v približni izmeri 50 odstotkov celotne površine. Dela so vključevala odbijanje vseh nesprijetih in odkrušenih kamnitih delov, pranje celotnega zidu, škropljenje površin obzidja s herbicidnim sredstvom proti rastju plevela, domodeliranje vogalnih kamnov, dobetoniranje pokrivnih delov obzidja ter zalivanje razpok s posebno malto. Po vseh sanacijskih posegih je bila izvedena vodoodbojna impregnacijska zaščita celotnega obzidja stolpa. Na razgledni terasi sta na novo položena zaščitna folija in lesen podest, vgrajene so tudi talne luči. Za obnovitvena dela je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki je ves čas sanacije izvajal konservatorski nadzor nad deli.

 friderikov stolp

Pogodbena višina investicije je bila 189.100 EUR z DDV. Med samo izvedbo je izvajalec ugotovil, da so strešna folija in talne luči poškodovane, zato se je Mestna občina Celje v skladu z navodili ZVKD-ja odločila, da naroči izvedbo teh dodatnih del, katerih vrednost je 12.223 EUR z DDV. Skupna vrednost sanacije Friderikovega stolpa tako znaša 201.323 EUR z DDV.

QR Code

Ocenite prispevek:
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zadnje novice

Vročih 5

Prijava na novice

Prijavite se na prejamanje naših aktualnih novic.
Novic vam ne bomo pošiljali prepogosto, temveč samo takrat, ko bodo te res pomembne!
captcha 

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...