radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Zaključili z rekonstrukcijo lokalne ceste v Zadobrovi

Mestna občina Celje je zaključila z rekonstrukcijo okoli 1050 metrov dolgega odseka lokalne ceste Trnovje pri Celju - Zadobrova. Projekt, ki je stal približno 800.000 evrov, je velika pridobitev za domačine, saj bistveno prispeva k večji prometni varnosti in seveda tudi k bolj urejenemu videzu okolja.

cesta zadobrovo 1 

(Foto: MOC)

Dela so potekala v dveh fazah. V prvi fazi od septembra 2016 do avgusta lani smo obnovili približno 650 metrov dolg odsek ceste, nanj položili nov asfalt in še pred tem obnovili celotno komunalno infrastrukturo. To pomeni, da smo položili nove vodovodne cevi, zgradili novo meteorno in fekalno kanalizacijo, plinovod in površine za pešce. Postavili smo tudi novo javno razsvetljavo. Za prvo fazo projekta, v katerega smo vključili še obnovo 134 metrov dolgega odseka javne poti, smo iz občinskega proračuna namenili okoli 447.000 evrov z DDV.

cesta zadobrovo 2 

(Foto: MOC)

Oktobra lani smo začeli z drugo fazo, ki je zajemala rekonstrukcijo 400 metrov dolgega odseka lokalne ceste in dveh odsekov javnih poti v skupni dolžini 144 metrov. Tudi na tem odseku smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo. Pogodbena vrednost del je znašala 332.000 evrov z DDV.

V Mestni občini Celje smo si v zadnjih letih prizadevali, da bi v okviru svojih proračunskih zmožnosti obnovili vse tiste lokalne ceste, ki so potrebne obnove. Zavedamo se, da lahko v manjšem kraju že nekaj metrov obnovljene ceste domačinom zelo veliko pomeni. Želja in potreb je veliko, zato projekte uresničujemo postopoma. Letos smo denimo zaključili z rekonstrukcijo dela Popovičeve ceste, ki je bila s tehničnega vidika velik in zahteven zalogaj. Asfaltirali smo odsek lokalne ceste med Celjsko kočo in Svetino ter med drugim začeli z obnovo lokalne ceste v Trnovljah. Tudi rekonstrukcija Teharske ceste je nujno potrebna. Projekt je zelo kompleksen, zato ga doslej še nismo uspeli uvrstiti v občinski proračun, bomo pa to zagotovo storili v prihodnjih proračunskih obdobjih.

QR Code

Ocenite prispevek:
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zadnje novice

Vročih 5

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...