radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 5 - 10 min.)

Prvi šolski dan, ko šolske pragove po vsej državi prvič prestopa 20. so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za varnost prometa, Policije in Zavoda RS za šolstvo danes obeležili na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče ter Podružnični OŠ Solčava. Pot v šolo je letos na področjih, ki so jih močno prizadele poplave in so še v fazi aktivne sanacije, povsem drugačna, saj poteka tudi mimo plazišč in skozi delovišča. Zagotavljanje prometne varnosti otrok je na teh območjih zato še toliko bolj ključno. Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je ob tem izpostavila:

Vesela sem, da smo s skupnimi močni uspeli zagotoviti, da se novo šolsko leto tudi na teh območjih začenja 1. septembra, kot vsako leto. Prometna varnost otrok je na prvem mestu. Zato je pomemben korak tudi vzpostavitev interventne prevoznosti za šolske prevoze. Še dva dni nazaj ni bilo jasno, ali bo to mogoče. Zato se zahvaljujem za izjemen trud in napore vsem, ki ste omogočili takšno prevoznost ceste in z njo začetek obsežne sanacije prometne infrastrukture na teh območjih, kar pa bo terjalo še kar nekaj časa.

Učencem, učiteljem in staršem je zaželela uspešno šolsko leto, voznike pa pozvala k odgovorni in varni vožnji vse leto, ne le na prvi šolski dan.

V Športnem centru Luče je potekal sprejem osemnajstih prvošolk in prvošolcev s starši, ki so se ga udeležili učenci vseh razredov, v Podružnični OŠ Solčava pa je potekal sprejem štirih prvošolcev, ki so se ga prav tako udeležili vsi učenci. Dragica Sternad Pražnikar, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Agencije za varnost prometa je na sprejemu izpostavila, da nosi slogan prometne varnosti otrok v šolskem letu 2023/24 plemenito sporočilo "Srce prometne varnosti smo vsi". Simbolizira povezovanje skupnosti - učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu - skozi simbol srca, ki predstavlja skrb in varnost:

V luči nedavnih poplav in zahtevne obnove po njih je pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo na šolskih poteh varni vsi otroci, še toliko bolj izpostavljen. Z njim želimo voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto. Začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa so najbolj zahtevni. Zato vsem voznikom polagamo na srce, naj z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom omogočajo varnost na vsaki poti.

Klavdij Strmčnik, župan Občine Luče, je dejal, da bi za mesec avgust, drugi mesec šolskih poletnih počitnic, težko rekli, da so otroci sploh imeli počitnice:

Po uničujočih poplavah, ki so razdejale celotno občino, si nisem predstavljal, da bomo danes lahko skupaj, da bodo otroci lahko prestopili šolski prag že na 1. september. Z nekaj potrpljenja bo stanje kmalu enako kot je bilo, ob tem pa se zahvaljujem ministrici mag. Alenki Bratušek z ekipo in vsem izvajalcem, ki so omogočili vzpostavitev prevoznosti za šolske prevoze. Učencem želim uspešno šolsko leto, odkrivajte svet, a ne pozabite na smeh.

Prvošolce POŠ Solčava je nagovorila tudi Katarina Prelesnik, županja občine Solčava, ki je poudarila, da so hvaležni za podporo na terenu:

Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Danes je pomemben dan za vse štiri prvošolce POŠ Solčava. Želim vam, dragi otroci, da bo vaše veselje še večje, ko bo odprta nova telovadnica. Prometna infrastruktura je zaradi ujme v sanaciji, zato moramo biti letos na šolskih poteh še toliko bolj previdni. Vse otroke bomo s prevozi pripeljali do šolskih vrat, ne le danes, ampak vse leto, da bo njihova varnost še večja.

Andreja Urh, prof., ravnateljica Osnovne šole Blaža Arniča Luče, je izrazila veselje, da so vzpostavljeni pogoji, ki so omogočili, da je v obeh šolah že na prvi šolski dan slišati otroški živ žav:

Verjamem, da smo v prvem delu poletnih počitnic vsi doživeli nekaj brezskrbnih trenutkov. Živimo v prelepem naravnem okolju, a tokrat nam je narava pokazala svojo uničujočo moč. Razsežnosti divjanja narave so nas prestrašile, hkrati pa v želji po obnovi domačega okolja v nas obudile solidarnost in močno voljo. Smo majhna šolska skupnost, a velikokrat smo že dokazali, da z velikimi srci.

Matjaž Leskovar, višji samostojni policijski inšpektor na Upravi uniformirane policije, je izpostavil:

Prvi šolski dan je pomemben dogodek za otroke in tudi za starše. Za prvošolčke, ki prvič sedajo v šolske klopi, je današnji dan tudi začetek novega obdobja. Šola prinaša veliko novosti. Poleg novega znanja in novih prijateljstev tudi prva bolj samostojna srečevanja s prometnimi pravili. Želimo si, da bi bila vaša pot v šolo in domov varna. Za to bomo poleg vaših staršev in učiteljev skrbeli tudi policisti.
Že pred začetkom šolskega leta smo obiskali šole in se skupaj z učitelji pripravili na začetek šolskega leta. Pregledali smo poti, po katerih boste prihajali v šolo, in skušali odpraviti morebitne nevarnosti.
V prvih šolskih dneh pa nas boste še pogosteje videvali v bližini šol in šolskih poti, kjer bomo opozarjali voznike na prisotnost otrok in spoštovanje prometnih pravil. Največjo odgovornost za prometno varnost otrok nosimo odrasli. S svojim ravnanjem moramo biti zgled. Starši ne smete pozabiti, da se otroci učijo od vas, vedno in povsod. Ne samo na prvi šolski dan. S pravim zgledom jih bomo naučili, da bodo počasi prevzemali vse večjo odgovornost in bodo čedalje bolj samostojni, predvsem pa varni v prometu skozi vse leto. To vam – poleg lepega začetka šolskega leta – želimo tudi policisti.

V bližini šol bodo policisti preverjali, ali starši prevažajo otroke varno, ali uporabljajo varnostne pasove in otroške sedeže, kje in kako ustavijo vozilo, ali se otroci, ki prihajajo v šolo bodisi peš, bodisi s kolesi, ravnajo po prometnih pravilih itd. Pozorni pa bodo tudi na to, ali prvošolci in drugošolci nosijo rumene rutice, zaradi katerih jih vozniki lažje vidijo.

Mag. Špela Drstvenšek, predstojnica Območne enote Celje, Zavod RS za šolstvo, je poudarila:

Za vse otroke, ki danes prvič prestopajo šolski prag, in njihove starše, je danes poseben dan, poln vznemirljivih občutij, radovednosti in pričakovanj. Gotovo jih spremljajo tudi občutki negotovosti pred novim in neznanim. Naši prvošolci namreč odraščajo v času intenzivnih podnebnih, tehnoloških in sprememb v odnosih, kar tudi zanje predstavlja velik izziv. Izrednega pomena je, da jim ponudimo varno in spodbudno učno okolje, v katerem se bodo razvijali v odgovorne, čuteče, solidarne, ustvarjalne in iznajdljive posameznike. To lahko dosežemo s šolo, ki je dovolj zahtevna, naravnana na prihodnost, hkrati pa občutljiva za vsakega posameznika in njegove individualne potrebe. Prvošolcem želimo, da jih prvi šolski dan popelje na dolgo in uspešno raziskovanje sveta.

Dodatne informacije o nacionalni preventivni akciji ob pričetku šolskega leta 2023/24
Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo se je pričela 28. avgusta in traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami, izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok, vse do 15. septembra, pa tudi v Evropskem tednu mobilnosti.

Agencija za varnost prometa in Policija bosta obeležili tudi »Drugi šolski dan« 4. 9. 2023, skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Inštitutom za politike prostora in vodstvom šole v Ljubljani. Tega dne bodo ključna sporočila usmerjena v varen aktiven prihod v šolo, torej peš, s kolesom ali navadnim skirojem. Predstavili bodo nove vsebine kampanje »Za manj kot dva je avto doma«.

V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Srednješolcev pričakujejo v vseh srednjih šolah, v vseh srednješolskih programih in v vseh letnikih okrog 82.000, kar je okrog 3.000 dijakov več v šolskem letu 2022/2023.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Z akcijo, ki se prične v ponedeljek, bodo Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji voznike znova aktivno ozaveščali o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želijo vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.

Otroci kot pešce najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 m, posledice za otroke so hujše ali celo usodne že pri nižjih hitrostih.

Aktivnosti za večjo varnost otrok v prometu
V širši okolici prenekatere šole se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), člani Zveze ZŠAM, društva gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi. Na prvi šolski dan v bližini šol izvajajo varstvo otrok, ki prihajajo v šolo oz. popoldne odhajajo iz nje tudi zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Pri tovrstnem varstvu otrok v prometu ozaveščajo voznike tudi s posebnimi ozaveščevalnimi napisi (na temo hitrost, neuporabe mobilnega telefona, pozornost v prometu…).

Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje. Ob začetku šolskega leta Agencija za varnost prometa priporoča, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.).

Vse do 15. septembra se bodo odvijale tudi aktivnosti "Pasavček potuje po Sloveniji". Maskota Pasavčka s sodelavci Agencije za varnost prometa, Policijo, občinskimi SPVji in ZŠAM bo tako skupaj obiskala 12 šol in ozaveščala o pravilnem prečkanju ceste, pomenu pravilnega pripenjanja varnostnega pasu, uporabe varnostne čelade in odsevnih teles.

Kako naj v skrbi za varnost šolarjev ravnajo vozniki vse leto
Že v načelih cestnega prometa je zapisano, »da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati«. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je potrebno v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala prometno varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, saj nikoli ne vemo, kako bo otrok reagiral.

Otrokom moramo omogočati varno mobilnost, za kar je potrebna skrbnost, odgovornost in zgled vseh udeležencev v prometu. Pri tem Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji posebej izpostavljajo:

Vozniki, prilagodite hitrost vožnje, še posebej v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan sedite trezni! Vzdržujte primerno varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije, kadar ste v bližini šol, vrtcev in v naseljih.


Karbonoir - Spletna trgovina


Izdelava in prenova spletnih strani


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran