radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Varna vožnja s traktorjem

policija splosniBližajo se toplejši pomladni dnevi, s tem pa se pričnejo tudi prva opravila na vrtovih, gozdovih in poljih. V cestnem prometu se v tem letnem času znatno poveča udeležba delovnih strojev, traktorjev in motokultivatorjev, kar v določeni meri pri drugih udeležencih v cestnem prometu pomeni, da morajo svoja predvidevanja, način in hitrost vožnje prilagoditi tem bistveno počasnejšim vozilom.

Policisti pri svojem delu opažamo, da prav v tem začetnem obdobju, lastniki traktorjev, motokultivatorjev ter delovnih strojev svojih strojev ne pripravijo-opremijo tako, da so primerni za udeležbo v cestnem prometu. Vsako leto policisti na območju Slovenije obravnavamo več prometnih nesreč in dogodkov z najhujšo posledico, kateri je botrovala prav slaba priprava vozila za delo ter največkrat precenjevanje vozniških sposobnosti.

Poudariti velja, da morajo osebe za vožnjo traktorja imeti veljavno vozniško dovoljenje “F” kategorije, ne smejo voziti traktorja v cestnem prometu, če so pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil) ter med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona.

Traktor mora imeti vgrajen homologiran varnostni lok ali varnostno kabino tudi za vožnjo zunaj cestnega prometa za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del!

Za vožnjo v cestnem prometu morajo biti na traktorju nameščena vzvratna ogledala, tabla za označevanje počasnih vozil (trikotnik) in podložne zagozde. Spredaj in zadaj mora traktor imeti nameščene in delujoče luči za osvetljevanje vozila, zavorne luči, luči za osvetljevanje registrske tablice, smernike in odsevnike. Luči in odsevniki med vožnjo ne smejo biti zakriti ali umazani, obvezno mora imeti traktor nameščeno rumeno utripajočo luč, kadar ima priklopljen priklopnik, ki presega širino traktorja.

Na traktorskih priklopnikih mora imeti nameščeno delovno in parkirno zavoro. Pomemben segment varne vožnje traktorja je tovor, ki mora biti naložen tako, da ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence v cestnem prometu, ne povzroča škode na cesti ali objektih in ne onesnažuje okolja, ne zmanjšuje stabilnosti vozila, ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno, ne zmanjšuje preglednosti vozniku, ne zakriva drugih naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpisanih označb ter ne pada s traktorja, traktorskega priklopnika ali traktorskega priključka.

Vožnja drugih oseb na traktorju je dovoljena le, če sopotnik sedi na vgrajenem sedežu za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, mlajši od 1,5 leta, se na traktorju ne sme prevažati. Na prikolici se lahko prevaža največ pet oseb, če je takšen prevoz potreben zaradi nakladanja ali razkladanja tovora. Te osebe ne smejo biti pod vplivom alkohola, ne smejo stati, ne smejo sedeti na nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki sega preko stranic. Prav tako je na traktorskih priključkih (t.j. traktorski plato, plug, obračalnik …) prepovedano prevažati osebe.

Voznikom traktorjev, motokultivatorjev in delovnih strojev svetujemo, da vozijo s primerno hitrostjo glede na cesto, zemljišče ali teren. Vozijo naj na takšnih površinah, kjer ne pride do zdrsa ali prevračanja, po voziščih naj vozijo ter jih prečkajo na označenih delih. Obenem poudarjamo, da nadzor policija lahko izvaja tudi zunaj cestnega prometa (v gozdu, na poljih …).

Policisti smo večkrat priča onesnaženju cestišča z blatom in zemljo. Voznikom traktorjev in drugih strojev zato svetujemo, da preden se z delovnim strojem vključijo v cestni promet, pnevmatike očistijo blata, zemlje in podobnih snovi in šele s tako očiščenim vozilom zapeljejo na javno cesto.

Na cesti policisti pogosto opazimo voznika traktorja, ki vozi na čelu kolone, za njim pa je več vozil, ki ga zaradi prometne situacije ne morejo prehiteti. Pri voznikih zadaj to povzroča nestrpnost in lahko pripelje do nevarne situacije!

Zato ni odveč opozorilo, da se mora voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.

Policisti policijske postaje Postojna bodo nad vozniki traktorjev, motokultivatorjev ter delovnih strojev izvajali občasne nadzore, vse z namenom zagotoviti varno udeležbo v cestnem prometu. Obenem si želimo, da bi naše nasvete upoštevali in se tako izognili nesrečam ter se po opravljenem delu v gozdu ali na polju srečno vrnili domov k svojim bližnjim!

Anita Leskovec
Predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi

QR Code

Ocenite prispevek:
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zadnje novice

Vročih 5

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...