radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

avtomobil dajatev odjavljeno voziloS 1.4.2018 je pričel veljati nova dajatev na vozila odjavljena iz prometa, ki jo je uvedel novi Zakon o dajatvah za motorna vozila.

Ta naj bi zmanjšala število divjih odlagališč in povečala sredstva za obnovo prometne infrastrukture.

Naslednji članek pojasnjuje dajatev, ki jo bodo po novem plačevali lastniki odjavljenih vozil, kako dolgo bodo dajatev plačevali in kako se lahko plačilu te dajatve izognete.

Nič več divjih odlagališč?
Namen uvedbe nove dajatve na odjavljena vozila je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih odlagališčih v naravi ter tako dodatno onesnaževala in kazila okolja.

Na katera vozila se plačuje dajatev na odjavljena vozila?
Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij:

  • M1 - Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
  • N1 - Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
  • L2e - Trikolesna vozila.

Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Višina dajatve na odjavljena vozila
Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % običajne letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu, brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve. Minimalna višina letne dajatve za odjavljeno ozzilo znaša 25,00 eurov.

Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil glede na podatke iz evidence registriranih vozil.

Za vozila samo na električni pogonski motor, znaša dajatev za odjavljeno vozilo po kategorijah:

  • M1 in N1: 25,00 eurov;
  • L2e: 20,00 eurov.

Kdo je zavezanec za plačilo dajatve?
Zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo je lastnik odjavljenega motornega vozila. Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo njen zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo podeduje.

Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Zato bo potrebno opraviti prepis vozila na upravni enoti ali pri ponudniku tehničnih pregledov, tudi v primeru prodaje ali darila, ko novi lastnik vozila ne bo več prijavil v promet (česar stranke do sedaj pogosto niso storile).

Način plačevanja dajatve na odjavljena vozila
Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku, 10 let od zadnje odjave vozila.

Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila.

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.

Podatke za plačilo zavezanec prejme na plačilnem nalogu po pošti. Rok plačila je 30 dni po vročitvi. Če dajatev ni plačana na način, naveden v odločbi, sledi davčna izvršba.

Kako se izogniti plačilu dajatve na odjavljeno vozilo?
Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirano.

V kolikor to ni razvidno mora zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:

  • potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
  • policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
  • dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
  • izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

Velja to za vozila, ki so že odjavljena iz prometa?
Ne. Dajatve za odjavljena vozila se ne plačuje za vozila odjavljena pred uveljavitvijo tega zakona, torej pred 1.4.2018.

Kam bodo namenjena sredstva iz pobranih dajatev?
Prihodki od dajatve za odjavljena vozila bodo vključena v državni proračun, kot namenska sredstva za izvedbo investicij in vzdrževanje javne prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Vir: Nova letna dajatev za lastnike odjavljenih vozil

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran