radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

nadurno deloDelavec je v primerih, ki jih določa zakon, poleg rednega, dolžan opravljati tudi nadurno delo. Pri tem pa je pomembno vedeti, da glede nadurnega dela veljajo tudi omejitve, ki se jih tako delodajalci, kot tudi delavci pogosto ne zavedajo.

V naslednjem članku bomo preverili določbe o nadurnem delu, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih.

Kdaj lahko delodajalec delavcu odredi nadurno delo, kako oz. na kakšen način mora delodajalec odrediti nadurno delo in kdaj in komu nadurnega dela ni potrebno opravljati.

Kdaj se nadurno delo lahko opravlja
Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kako mora delodajalec odrediti nadurno delo?
Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti pisno in pred začetkom dela.

Izjemoma lahko delodajalec nadurno delo odredi tudi ustno, a le če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela.

Vendar mora delodajalec v tem primeru delavcu pisno odreditev vročiti delavcu naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

e-obrazec: Odreditev nadurnega dela

Omejitve glede nadurnega dela
Nadurno delose ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.

Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.

V primeru odklonitve pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

Kdo lahko odkloni nadurno delo?
Delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela:

 • delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen),
 • starejšemu delavcu (199. člen),
 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s tretjim odstavkom 143. člena tega zakona,
 • delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

Varstvo staršev pred nadurnim delom
Delodajalec delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

Prav tako delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Nadurno delo ali delo ponoči se lahko naloži s soglasjem tudi samohranilcu, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, in ki živi sam z otrokom.

e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

Varstvo starejših delavcev pred nadurnim delom
Delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela ali nočnega dela starejšemu delavcu, torej delavcu starejšemu od 55 let, brez njegovega pisnega soglasja.

e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

 

Vir: Kdo in kdaj lahko opravlja nadurno delo?

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran