radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

odreditev drugega delaV kolikor ni določeno drugače, denimo v kolektivni pogodbi ali pa v drugem zakonu, lahko delodajalec delavcu odredi opravljanje drugega dela, kot pa ga ima določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Kdaj, v kakšnih okoliščinah in kaj to pomeni za zaposlenega, bomo preverili v nadaljevanju.

Delo, ki ga mora opravljati delavec
Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

Upoštevati mora zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Odkloni lahko opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev.

V primerih, ki jih določajo posamezne kolektivne pogodbe oz. drugi zakoni, mora delavec opravljati tudi drugo delo.

Opravljanje drugega dela po ZDR-1
V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela.

Opravljanje drugega dela se lahko odredi z namenom:

 • ohranitve zaposlitve ali
 • zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa.

Drugo delo lahko delodajalec odredi, ko gre za:

 • začasno povečan obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu,
 • začasno zmanjšan obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Kako mora biti drugo delo odrejeno?
Začasno opravljanje drugega dela mora biti odrejeno pisno.

e-obrazec: Začasna odreditev drugega dela

Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Kaj se smatra kot ustrezno delo?
Ustrezno delo je delo:

 • za katerega delavec izpolnjuje pogoje in
 • za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Možnost odreditve primernega dela za manjše delodajalce
Manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, lahko v navedenih primerih delavcu pisno odredi tudi začasno opravljanje drugega primernega dela.

e-obrazec: Začasna odreditev drugega dela

Primerno delo je delo:

 • za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven nižja izobrazba kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Omejitve trajanja opravljanja drugega dela
Odreditev drugega ustreznega oziroma primernega dela lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu.

Plačilo delavca za drugo delo
Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

Napotitev na čakanje na delo doma
Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.

e-obrazec: Napotitev delavca na čakanje na delo doma

Nadurno delo
Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

e-obrazec: Odreditev nadurnega dela

 

Vir: Kdaj vam delodajalec lahko odredi opravljanje drugega dela?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran