radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

zacasno obcasno deloNovela zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), prinaša možnost, da podjetje začasno zaposli upokojenca za opravljanje tako imenovanega začasnega oz. občasnega dela.

V naslednjem članku bomo pogledali, koga lahko podjetje zaposli na podlagi začasnega oz. občasnega dela, kakšne so omejitve in pogoji tako za upokojenca, kot za delodajalca, ter kakšna je obdavčitev.

Začasno oz. občasno delo
Podjetje, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih oz. občasnih del, lahko za takšna dela z upokojencem sklene pogodbo o začasnem oz. občasnem delu.

Takšna pogodba mora vsebovati:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo,
 • predviden skupen znesek dohodka.


Pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela lahko enostavno izdelate tudi preko posebnega e-obrazca.
e-obrazec: Pogodba za začasno ali občasno delo

Delodajalec mora pri tem za vsakega upokojenca dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

S kom lahko podjetje sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu?
Pogodbo o začasnem ali občasnem delu lahko podjetje sklene z osebo, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca.

Kakšne so omejitve za začasno ali občasno delo?
Upokojenec lahko to delo opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ne more prenašati v naslednji koledarski mesec.

Urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 EUR.

Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 EUR.

Oba zneska se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo (ZMinP).

Upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Omejitve števila ur glede na velikost delodajalca
Delodajalec je omejen po številu ur začasnega dela, ki jih lahko koristi v koledarskem mesecu, glede na število zaposlenih, ki jih zaposluje (pri tem ni pomembno ali jih zaposluje za določen ali nedoločen čas):

 • brez zaposlenih - največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
 • od 1 do vključno 10 delavcev - največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 10 do vključno 30 delavcev - največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 30 do vključno 50 delavcev - največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 50 do vključno 100 delavcev - največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 100 delavcev - največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

Število ur začasnega ali občasnega dela v posameznem koledarskem mesecu, opravljenega pri nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, lahko preseže omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar ne več kot dvakratnika zgornjih omejitev.

Ministrstvo za delo, lahko na podlagi vloge delodajalca, ki zaposluje več kot 1.250 delavcev, po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji za največ tri mesece v koledarskem letu določi večje število ur začasnega ali občasnega dela, vendar ne več kot 1.500 ur v koledarskem mesecu.

Izplačilo in obdavčitev začasnega ali občasnega dela
Delodajalec mora upokojencu dohodek za pretekli mesec izplačati najkasneje do 18. v mesecu.

Če upokojenec v koledarskem mesecu opravi manj kot 10 ur začasnega ali občasnega dela in nadaljuje pri istem delodajalcu tudi v naslednjem mesecu, lahko delodajalec izvede izplačilo dohodka skupaj za oba meseca hkrati, vendar najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.

Od dela preko občasnega (oz. začasnega dela) delavec plača 25% akontacije dohodnine. Pri tem je osnova za izračun tega davka dohodek, zmanjšan za 10% normiranih stroškov.

Delodajalca bremeni plačilo PIZ v višini 8,85% bruto nakazila, ter pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki v letu 2013 znaša 4,55 EUR / mesec.

Delodajalca bremeni tudi plačilo 25% posebnega davka od posameznega bruto izplačila, katerega osnova je vsakratno bruto izplačilo, ter posebno dajatev od dohodkov za začasno ali občasno delo upokojencev v višini 25%.

Več o obdavčitvi občasnega dela upokojencev, lahko preberete tu: Pojasnilo DURS o obdavčitvi občasnega dela upokojencev.

Vir: Od 1.7. dalje, lahko podjetja "zaposlijo" upokojenca preko t.i. začasnega (občasnega) dela

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran