radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 3 min.)

ekonomsko odvisna oseba delavecNovi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je nekoliko uredil status samostojnih podjetnikov, ki so "zaposleni" pri svojemu delodajalcu.

Uvedel je namreč pojem ekonomsko odvisne osebe in zanje določi nekatere pravice, ki do tedaj niso pripadale.

Pri tem je potrebno vedeti, da status ekonomsko odvisne osebe, delavcu ne pripade avtomatsko.

Če obstajajo pogoji za ekonomsko odvisnost, mora o tem obvestiti delodajalca. Če tega ne stori, ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo, kljub temu, da ekonomska odvisnost obstaja.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdo je ekonomsko odvisna oseba in kakšne pravice takšnemu delavcu pripadajo.

Kdo je ekonomsko odvisna oseba?
Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba - s.p., ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo podjetje.

e-obrazec: Pogodba o poslovnem sodelovanju (med d.o.o./d.d. in s.p.)

Kakšni so pogoji?
Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba če:

 • sam ne zaposluje nobenih delavcev,
 • najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi?
Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o:
prepovedi diskriminacije

 • Prepoved diskriminacije glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje, ...

zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov

prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov

Neutemeljeni odpovedni razlogi so:

 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom
 • članstvo v sindikatu,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
 • sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena ZDR-1,
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.
 • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,
 • uveljavljanju odškodninske odgovornosti (177. - 180. člen ZDR-1).

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?
Obstoj statusa ekonomsko odvisne osebe delavcu ne pripada avtomatsko.

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

e-obrazec: Obvestilo ekonomsko odvisne osebe po 3. odst. 214. člena ZDR-1

Vir: Kdo je ekonomsko odvisna oseba in kaj zanjo velja?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran