radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Ločitev

locitev 63Ločitev zakoncev, oz. razveza zakonske zveze je gotovo ena izmed najbolj travmatičnih izkušenj, ki lahko doletijo posameznika. Na žalost pa je pogosto to tudi edina smiselna rešitev. Tako lahko zakonca pustita preteklost za sabo, ter začneta novo in drugačno življenje.

Zato je ob teh travmatičnih trenutkih pomembno, da dobimo čim več podpore ter informacij, kaj dejansko storiti ko se odločimo za ločitev od zakonca in kako postopek ločitve sploh poteka.

Kakšni so postopki ločitve in kako ločitev sploh poteka, si lahko preberete v nadaljevanju tega članka.

Kakšni so načini ločitve oz. razveze zakonske zveze?
Zakonca lahko razvežeta zakonsko zvezo na podlagi:

 • sporazuma med zakoncema,
 • tožbe enega izmed zakoncev.

Ločitev na podlagi sporazuma
Ločitev zakoncev na podlagi sporazuma se izvede tako, da oba zakonca na pristojnem okrožnem sodišču podata predlog za sporazumno razvezo zakonsko zvezo. V tem predlogu zakoncema ni potrebno navesti, kaj je razlog za ločitev.

Takšen predlog lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze

Kako je z skupnim premoženjem in otroki pri ločitvi?
Še preden pa se predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze lahko vloži na pristojno sodišče, se morata zakonca sporazumeti o vseh bistvenih vprašanjih:

1) Vprašanja, ki se nanašajo na MEDSEBOJNA razmerja.

Sporazumi o teh vprašanjih morajo biti sestavljeni v obliki notarskega zapisa:

 • delitev skupnega premoženja;
 • komu bo ob ločitvi pripadlo skupno stanovanje / hiša,
 • o preživljanju zakonca po ločitvi, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

2) Vprašanja, ki se ob ločitvi nanašajo na otroke.

Ti sporazumi morajo biti v pisni obliki, ni pa potrebno, da so v obliki izvršljivega notarskega zapisa:

 • o vzgoji in varstvu skupnih otrok;
 • o preživljanju skupnih otrok;
 • o njihovih stikih s staršema.

e-obrazec: Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ob sporazumni razvezi zakonske zveze

 
Posvetovalni razgovor na centru za socialno delo
Ko sodišče dobi predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, ga pošlje na center za socialno delo.
Ta zakonca povabi na svetovalni razgovor.

Zakonca morata na razgovor priti osebno ter nujno oba, saj sicer velja, da je predlog za sporazumno razvezo umaknjen.

Po svetovalnem razgovoru center za socialno delo izdela mnenje ter ga pošlje sodišču. Sodišče na to mnenje ni popolnoma vezano, saj je dolžno upoštevati otrokovo korist.

Sodišče na podlagi ugotovljenih okoliščinah lahko:

 1. Izda sodbo in potrdi vse sporazume. Z izdajo take sodbe je zakonska zveza sporazumno razvezana.
 2. Predlaga staršem, da izdelata nov sporazum, če ugotovi, da sporazum ni ustrezen in v korist otroka.

Če novega sporazuma ni mogoče doseči, se šteje, da sporazumna razveza ni mogoča. V tem primeru je mogoče le vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.

Kakšna je lahko vsebina sporazumov o vzgoji in varstvu otrok?
Zakonca se ob ločitvi lahko sporazumeta, da:

 • imata oz. obdržita skupno varstvo in vzgojo otrok tudi po razvezi; kako to izvršujeta v praksi, se dogovorita sama,
 • so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju;
 • so eni otroci pri enem, drugi pa pri drugem.

Če se zakonca ne moreta sporazumeti sama, jima pri tem lahko pomaga center za socialno delo.

Ločitev na podlagi tožbe
Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko izdelate s pomočjo e-obrazca: Tožba za razvezo zakonske zveze

V tožbi mora zakonec obvezno navesti utemeljen razvezni razlog, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze.

Če se zakonca o bistvenih vprašanjih ločitvenega postopka ne moreta sporazumeti sama, se zakonska zveza lahko razveže na podlagi tožbe enega izmed zakoncev.

Krivda enega ali drugega zakonca za nastalo nevzdržnost za razvezo ni pomembna.

Sodišče tožbo takoj po prejemu pošlje centru za socialno delo, ki tako kot pri sporazumni razvezi zakonca povabi na svetovalni razgovor. Zakonca morata na razgovor priti osebno, brez pooblaščencev (odvetnikov).

Če se razgovora ne udeleži tožnik (tisti, ki zahteva razvezo), se šteje, da je tožba umaknjena.

Svetovalni razgovor ni potreben iz enakih razlogov kot pri sporazumni razvezi zakonske zveze.

Ko sodišče preuči vse pomembne okoliščine in če ugotovi, da so podani pogoji za ločitev, izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo. Med postopkom ločitve lahko pride tudi do sodne poravnave.

Vir: Kakšni so načini ločitve zakoncev in kakšni so postopki?

QR Code

Ocenite prispevek:
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zadnje novice

Vročih 5

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...