radio tomi predvajalnik

Pišite nam: email21
stanje na cestah

Dedovanje

dedovanjeSte se že kdaj vprašali, kako poteka dedovanje ko ni oporoke? V tem primeru namreč postopek dedovanja definira zakon o dedovanju.

Ker pa zakonito dedovanje pogosto pomeni tudi velika nesoglasja med dediči, je pametno, da ste seznanjeni, kako točno bo dedovanje potekalo v Vašem primeru, še preden do dedovanja dejansko pride. Spodnji članek opisuje, kako poteka dedovanje, ko ni oporoke. V njem boste dobili informacije, na podlagi katerih boste lahko enostavno sklepali, kako bo potekalo dedovanje v Vašem primeru.

Zakonito dedovanje
Pravila dedovanja ureja Zakon o dedovanju. Deduje se po določenih dednih redih, glede na bližino razmerja z zapustnikom.

Najpomembnejši razmerji za dedovanje sta sorodstvo in zakonska zveza. Pri tem morate vedeti, da...

 • ima prava posvojitev glede dedovanja enako veljavo kot naravno sorodstvo,
 • je zunajzakonska zveza izenačena z zakonsko zvezo.

Kdo deduje če ni oporoke in kako?
Pri zakonitem dedovanju se deduje po dednih redih. Dediči bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda.

Torej imajo dediči prvega dednega reda prednost pred dediči iz kasnejših dednih redov. Pri nas imamo tri dedne rede.

Če bi želeli, da bi dedovanje potekalo drugače, kot zapoveduje zakon, morate izdelati oporoko. Zelo preprosto jo boste izdelali preko e-obrazca: oporoka.

Prvi dedni red
Dedujejo:

 • zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci,
 • zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner.

Deleži:

 • deduje se po enakih delih.

Primera:

dedovanje primer1

 

Drugi dedni red
V tem dednem redu se deduje, kadar zapustnik ni zapustil potomcev.
Dedujejo:

 • zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre),
 • zakonec oz. zunajzakonski partner.

Deleži:

 • starši, posvojitelj in njihovi potomci dedujejo 1/2 premoženja, po enakih delih,
 • zakonec oz. zunajzakonski partner deduje 1/2 premoženja.

Primer:

dedovanje primer2

Tretji dedni red
V tem dednem redu se deduje, ko zapustnik ni zapustil ne potomcev, ne staršev (in tudi ti niso zapustili nobenega potomca) in ne zakonca.
Dedujejo:

 • Zapustnikovi dedi in babice in njihovi potomci (zapustnikovi bratranci in sestrične).

Deleži:

 • 1/2 zapuščine dedujeta ded in babica po očetovi strani, drugo polovico pa ded in babica po materini strani.

Vir: Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

QR Code

Ocenite prispevek:
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zadnje novice

Vročih 5

bizjakbiz nl

Po Sloveniji

Sodelujemo z ...