radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

vracilo socialne pomociV preteklosti je precej prahu dvigoval 128. člen Zakona o dedovanju (ZD), na podlagi katerega so morali dediči vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejel zapustnik.

Novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je to vračanje precej omilil in tako ta obveza ne velja več za vsakega dediča.

Tako dedičem ni več potrebno vračati selotne socialne pomoči, ki jo je prejel zapustnik. V primeru, da je socialno pomoč prejemal manj kot eno leto, pa so vračila oproščeni v celoti.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč, kdaj je ni potrebno in v katerih primerih in v kakšnem deležu morajo prejeto socialno pomoč vrniti dediči.

Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči
Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

O načinu in o času vračila neupravičeno prejete socialne pomočo odloči pristojni Center za socialno delo, prejemnik pa jo je dolžan vrniti v 60 dneh od izvršljivosti odločbe.

Ne glede na ta tok lahko CSD in prejemnik skleneta dogovor o načinu in času vračila, pri čemer se upoštevata prihodek, ter socialni in gmotni položaj prejemnika.

Dogovorita se lahko tudi za odlog ali obročno plačilo, največ za tri leta.

Socialno pomoč je potrebno vračati, če je ugotovljeno, da denimo prejemnik zamolčal podatek, navedel lažen podatek, bodisi ni sporočil sprememb, v osmih dneh od dne, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Omeniti je potrebno tudi, da CSD tudi sam spremlja, ali so nastale spremebe, ki bi vplivale na upravičenost do socialne pomoči.

Poleg tega lahko še v treh letih po prenehanju pravice, po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo, ker oseba do pravice iz javnih sredstev ni bila upravičena ali je bila upravičena v nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazovala lažno, jih je zamolčala, jih ni sporočila pravočasno, ali je sporočila neresnične podatke.

Pri trajni socialni pomoči pa lahko ta postopek CSD prične kadarkoli po izdani odločbi.

Če CSD ugotovi neupravičeno prejemanje socialne pomoči, hkrati po uradni dolžnosti preveri tudi upravičenost do vseh drugih prejemkov iz javnih sredstev.

Prav tako prejemnik ne more uveljavljati pravice do socialne pomoči še tri mesece od dokončnosti odločbe CSD-ja, s katero mu je bila odpravljena odločba o priznanju pravice.

Vračilo socialne pomoči in varstvenega dodatka s strani dedičev ob dedovanju
Če je umrli imel premoženje, lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek, zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči. Tu se smatra, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine.

Podlaga za to je 128. člen Zakona o dedovanju.

To pomeni, da se celotna dedna masa zmanjša za vsoto prejete pomoči, oz. del prejete socialne pomoči, kot to določa Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ostanek dediščine pa se razdeli med dediče. Dediči lahko dedujejo tudi celotno premoženje, če prejeto pomoč vrnejo sami.

V posameznih primerih, ko bi takšno vračilo materialno ogrozilo dediče, lahko le-ti od pristojnega CSD-ja zahtevajo oprostitev tega vračila.

Omejitev vračila socialne pomoči
Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih je vračilo omejeno le na 2/3 prejete pomoči (varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika).

Prav tako dedičem ni potrebno vrniti socialne pomoči, če je zapustnik socialno pomoč prejemal 12 mesecev ali manj. Če je socialno pomoč prejemal dlje, se pri vračilu odbije 12 najvišjih mesečnih prejemkov socialne pomoči, pri ostalih prejemkih pa velja vračilo le 2/3 zneskov.

Prav tako dedičem ni potrebno vračati izredne socialne pomoči.

Prejemnik lahko sam vrne sredstva že za časa svojega življenja
Če se želi prejemnik socialne pomoči izogniti vračanju socialne pomoči s strani dedičev, jo lahko vrne že sam (če seveda to želi storiti). Če denimo najde službo, podeduje premoženje, itd.

To stori tako, da na pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovi zahtevo za vračilo teh sredstev.

e-obrazec: Predlog prejemnika socialne pomoči za vračilo sredstev prejetih po predpisih o socialni varnosti

V tem primeru bo ministrstvo sporočilo točen znesek, ki ga je potrebno vrniti, ter navodila kako to storiti. Po opravljenem vračilu, prejemnik dobi tudi potrdilo, da so sredstva vrnjena.


Vir: Kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran