radio tomi predvajalnik

pripoznava dolga"Pripoznava dolga" je mogoče izraz, ki ga večina od nas ne pozna najbolje, je pa izraz, ki opisuje situacijo, oz. dejanje, ki je je v praksi zelo pogosto.

Pripoznati dolg pomeni, da s svojim dejanjem dolžnik prizna, da upniku dolguje določen dolg in s tem pretrga zastaranje tega dolga. Torej pretrga in ponovno podaljša obdobje, v katerem lahko upnik vloži izvršbo za izterjavo dolga.

V naslednjem članku bomo pogledali, katera so dejanja dolžnika, s katerimi pripozna dolg in kaj pripoznanje dolga pomeni tako za dolžnika, kot tudi za upnika.

Kaj je zastaranje?
Da bi lahko govorili o pripoznanju dolga, moramo vedeti, kaj je zastaranje dolga.

Zastaranje, grobo povedano, predstavlja obdobje, v katerem mora upnik izterjati terjatev, ki mu jo dolguje dolžnik.

Če upnik to obdobje zamudi, preneha njegova pravica zahtevati izpolnitev obveznosti, torej plačila njegove terjatve.

To ne pomeni, da upnik za zastarano terjatev ne more več vložiti izvršbe, pomeni pa, da lahko dolžnik zoper takšno izvršbo ugovarja. V tem primeru bo dolžnik z ugovorom uspel in terjatev ne bo izterjana.

e-obrazec: Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi zaradi zastaranja

Več o tem:

Pretrganje zastaranja
Ko pride do pretrganja zastaranja, začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon.

PRIMER: Upnikova terjatev zastara v 5 letih. Recimo, da dolžnik po 3 letih pripozna dolg, in se zastaranje pretrga. Od takrat dalje ponovno teče 5-letno zastaranje.

Zastaranje, ki začne po pretrganju znova teči, se dovrši, ko preteče toliko časa, kolikor ga določa zakon za zastaranje, ki je bilo pretrgano.

Dejanja, ki pretrgajo zastaranje
Zastaranje se pretrga, če dolžnik pripozna dolg. To lahko stori, če poda izjavo upniku ali če plača del dolga ali obresti na njegov na račun, ali pa poda zavarovanje za dolg.

Zastaranje nato začne teči znova od dolžnikove pripoznave dolga.

e-obrazec: Izjava o pripoznavi dolga

Vendar pozor! Samo upnikova pisna zahteva od dolžnika, naj izpolni obveznost, denimo opomin ali s strani dolžnika nepotrjen izpisek odprtih postavk, sama po sebi še ne zadošča za pretrganje zastaranja.

Če je zastaranje pretrgano z dolžnikovo pripoznavo dolga, upnik in dolžnik pa sta se sporazumela, da bosta spremenila podlago ali predmet obveznosti, zastara nova terjatev v času, ki je določen za njeno zastaranje.

Pri tem pa po sodni praksi vsako dolžnikovo plačilo še ne pomeni samodejne pripoznave dolga. Da se šteje kot pripoznava dolga, mora biti delno plačilo plačilo na račun, da bi ga bilo mogoče šteti kot pripoznavo dolga. Vsak primer se presoja posebej, pri čemer pa je pomembno, da je volja dolžnika jasna in določna.

Zastaranje se pretrga tudi z vložitvijo tožbe in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev. Običajno to dejanje pomeni vložitev izvršbe zoper dolžnika.

V teh primerih zastaranje med postopkom ne teče in začne znova teči od dneva, ko je spor končan ali kako drugače poravnan. V primeru priglasitve terjatve v stečajnem postopku ali predlogom za izvršbo, začne tako znova teči od dneva, ko je končan ta postopek.

Zastaranje, ki začne po pretrganju znova teči, se dovrši, ko preteče toliko časa, kolikor ga določa zakon za zastaranje, ki je bilo pretrgano.

Če upnik umakne tožbo ali če je upnikova tožba ali zahteva zavržena ali zavrnjena ali če je izposlovani ali opravljeni ukrep za izvršbo ali zavarovanje razveljavljen, do pretrganja ne pride.

Če je tožba zoper dolžnika zavržena zaradi nepristojnosti sodišča ali iz kakšnega drugega vzroka, ki se ne tiče same stvari, pa vloži upnik novo tožbo v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila tožba zavržena, se šteje, da je bilo zastaranje pretrgano že s prvo tožbo. Isto velja v primeru imenovanja prednika in uveljavljanja pobota terjatev v pravdi, pa tudi, če sodišče ali drug organ napoti upnika, naj svojo prijavljeno terjatev uveljavlja v pravdnem postopku.

 

Vir: Kaj pomeni "pripoznati dolg"?

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran