radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 4 - 7 min.)

uveljavljanje davcne olajsave za raziskave in razvojOd 1.1.2013 lahko podjetja, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, sredstva, ki ji vlagajo v ta namen, uveljavljajo kot 100% davčno olajšavo, pri obračunu davka na dobiček.

To pomeni, da če podjetje denimo v letu za raziskovalno-razvojne projekte letno uveljavljajo vloži 10.000 EUR, ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in se dejansko odšteje od dobička, ki je nato predmet obdavčitve.
 
Komu so davčne olahšave za vlaganje v R&R namenjene?
V naslednjem članku si bomo pogledali za katere raziskovalno-razvojne projekte lahko davčno olajšavo uveljavljate, kakšni so pogoji in kaj je potrebno storiti za uveljavljanje davčne olajšave.

Na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2, lahko od 1.1.2013 podjetja v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, uveljavljajo nove, višje olajšave, ki so v primeru vlaganj v raziskave in razvoj sedaj kar 100%.

Namenjene so vsem tistim propulzivnim podjetjem (ne glede na panogo in velikost), ki resno in sistematično vlagajo sredstva v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna tržišča oziroma povečala tržni delež na obstoječih trgih.

Če ste eno od teh perspektivnih, propulzivnih podjetij, preprosto morate izkoristiti priložnost, da vsa vložena sredstva v raziskave in razvoj v podjetju uveljavite kot 100% davčno olajšavo pri obračunu davka na dobiček (pri čemer boste znesek letnega vložka v raziskave in razvoj preprosto v celoti odšteli od dobička, ki je nato predmet obdavčitve).

Primer uveljavljanja olajšave
Podjetje d.o.o. je v preteklem letu poslovalo z 5.000€, za kar bo moralo plačati davek na dobiček (18%) v višini 900€.

Ker pa je Podjetje d.o.o. v preteklem letu v raziskovalno razvojne projekte vložilo 3.000€, lahko ta vlaganja uveljavlja kot davčno olajšavo.

Tako se mu bo kot obdavčen dobiček štela le razlika (dobiček-vlaganja v R&R), torej 2.000€. Tako bo plačalo le 360€ davka na dobiček.
Brez olajšave:                       Z olajšavo:
 
Dobiček: 5.000€                      Dobiček: 5.000€
Olajšava: 0€                            Olajšava: 3.000€
Obdavčljiv znesek: 5.000€       Obdavčljiv znesek: 2.000€
Davek: 900€                           Davek: 360€
======================================
Prihranek: 0€                      Prihranek: 540€

Brez poslovnega načrta projekta ni davčne olajšave
Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se prizna ob pogoju, da so vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko kvalificirajo za olajšavo, poprej opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to podrobno in tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom.

Da boste torej davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj lahko uspešno uveljavili, boste morali (med drugim) izpolniti naslednja dva ključna pogoja:

  1. Dokazati boste morali, da je bil razvojno-raziskovalni projekt v resnici načrtovan in izveden – morali boste torej imeti narejen poslovni načrt (pisni dokument z opisom projekta) za vsak posamezni projekt (in dokazila, da je bil projekt potem tudi izveden). Tak poslovni načrt, skupaj s pravilnikom in prilogami lahko sestavite s pomočjo e-obrazca: Poslovni načrt v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami.
  2. Prepričati DURS, da gre v primeru projekta, ki ste ga opisali v poslovnem načrtu, res za raziskovalno-razvojni projekt. (pri tem lahko izkoristite izredno ugodno opcijo nakupa svetovalnega paketa z 1-urnim svetovanjem na temo, kako naj se projekt stranke predstavi, da bo sprejemljiv glede na uradne definicije raziskav in razvoja, s poudarkom na ciljih projekta, predvidenih aktivnostih in tveganjih, ki jih projekt vključuje – več o tem...).

Da boste zadostili drugemu pogoju, bo moral biti vaš poslovni načrt – opis vašega raziskovalno-razvojnega projekta nujno usklajen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem s 5. členom tega pravilnika, ki natančneje določa definicije raziskav in razvoja, ki bodo sprejemljive kot davčne olajšave.

Tak poslovni načrt, skupaj s pravilnikom in prilogami lahko sestavite s pomočjo e-obrazca: Poslovni načrt v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami.

Pri notranje raziskovalni dejavnosti to pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in pri storitvah.

Notranja razvojna dejavnost pa pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev.

Ob upoštevanju vsebinske opredelitve notranje raziskovalne in notranje razvojne dejavnosti zavezanca, kakor je dana v prvem in drugem odstavku 5. člena pravilnika, se pri ugotavljanju zneska, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, kot osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev raziskav in razvoja od sorodnih in drugih dejavnosti upošteva navzočnost pomembnega elementa novosti in reševanja znanstvene oziroma tehnične negotovosti.

Kot praktična podlaga za presojo v težjih primerih pa se uporablja dodatni opis posebnih primerov, ki je v Prilogi 3 obravnavanega pravilnika.

Upravičeni stroški projekta – kaj lahko uveljavljate kot olajšavo
Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca vključujejo:

  • stroške dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju,
  • nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
  • materialne stroške, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost,
  • stroške izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalno-razvojnih projektov v podjetju,
  • stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalno-razvojnih dejavnosti zavezanca.

Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev vključujejo stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti,

sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, registriranimi za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev ne sodi nakup licenc.

Vodenje stroškov projekta
Skozi izvedbo raziskovalno-razvojnega projekta morate za ta projekt, na posebnem stroškovnem mestu, voditi natančne stroške za projekt. Natančno, redno in sistematično vodenje stroškov projekta je izredno pomembno, saj bodo ti stroški predstavljali davčno olajšavo, ki jo boste nato uveljavljali. Bolj pravilno in transparentno kot boste vodili stroške na projektu, lažje jih uveljavili kot davčno olajšavo na koncu.

Zato je priporočljivo, da si pri tem pomagate s specializiranimi programi za vodenje prav takšnih projektov, kot je denimo program EFAMT® Tax.

Oddaja vloge na DURS
Na DURS morate oddati Poslovni načrt za vsak posamezen projekt, ki mora biti pripravljen skladu s pravilnikom.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj dodatno ureja tudi način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj: določa Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, vključno z metodologijo za njegovo izpolnjevanje.

Navedeni obrazec bo moral zavezanec, ki bo te olajšave uveljavljal, predložiti hkrati s predložitvijo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb kot prilogo oziroma sestavni del davčnega obračuna.

Vir: Kako uveljavljati davčno olajšavo za vlaganje v raziskovalno razvojne projekte?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran