radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

osebni stecaj 1Preden se odločite za osebni stečaj, je potrebno temu nameniti dober razmislek.

Sam postopek nas bo v zelo verjetno rešil dolgov iz preteklosti, kljub temu se pred pričetkom postopka informirajte kaj postopek za Vas dejansko pomeni, ter tudi, kako ga pričeti z minimalnimi stroški.

Za večino dolžnikov je osebni stečaj veliko manj stresen in zahteven, kot pa konstantne izvršbe in rubeži.
Poleg tega se po končanem postopku v večini primerov neodplačani dolgovi odpustijo, v izvršilnem postopku pa neodplačani dolgovi ostanejo oz. se pogosto zaradi stroškov in obresti celo kopičijo.

PREDNOSTI osebnega stečaja:

 • namenjen je fizičnim osebam (tudi s.p.-jem),
 • večina izvršb zoper dolžnika se ustavi (izjema so preživnine),
 • dolgovi nastali pred osebnim stečajem se rešujejo znotraj enega postopka,
 • minimalni stroški za začetek postopka (ni predujma, ni sodne takse),
 • po končanem postopku se v večini primerov neodplačani dolgovi odpustijo.

Za začetek osebnega stečaja dolžniku ni več potrebno plačati predujma stroškov (233.člen ZFPPIPP). Prav tako je oproščen plačila sodne takse (ZST-1 tarifna št. 5.1).

SLABOSTI osebnega stečaja:

 • dolžnikovo premoženje se proda za poplačilo dolgov,
 • prejemki (razen tistih, ki so izvzeti po zakonu o izvršbi in zavarovanju) gredo v stečajno maso,
 • dolžnik ne more samostojno poslovati (najemati kreditov, sklepati pogodb, odpreti TRR-ja,...),
 • če ima dolžnik s.p., le-ta preneha,
 • Postopek traja nekaj let (od 2 do 5 let, odvisno od odločitve sodišča).

V primeru solastništva nepremičnine (ko ima dolžnik v lasti le del (denimo 1/2 hiše)), imajo ostali solastniki predkupno pravico in lahko nepremičnimo kupijo pred ostalimi.
V stečajno maso gredo prihodki, ki v niso izvzeti po Zakonu o izvršbi in zavarovanju. V večini primerov se zarubijo prihodki nad minimalno plačo. Vendar lahko dolžnik (v primeru, da preživlja še ostale osebe predlaga, da se ta znesek poviša (102.člen ZIZ)).

Odpust dolgov
Večina dolžnikov je namreč pred pričetkom osebnega stečaja stalno pod pritiski rubežnikov, kar pa se z začetkom osebnega stečaja konča.

Odpust dolgov, ki jih dolžnik ne uspe poplačati, je zelo pomemben vidik postopka osebnega stečaja in tudi glavna razlika napram izvršilnemu postopku.

V izvršbi se namreč prav tako zarubi dolžnikovo premoženje in njegovi njegovi prihodki, vendar pa v primeru, da vse to ne zadostuje za poplačilo dolga in stroškov, dolg ostane in zaradi stroškov in obresti pogosto celo narašča.

V osebnem stečaju pa se po zaključku postopka neodplačan del dolgov odpusti.

Odpust dolgov velja za dolgove nastale pred začetkom osebnega stečaja, dolžnik pa ga mora predlagati v samem postopku osebnega stečaja (najbolje takoj na začetku).

Odpust dolgov pa kljub temu ni možen:

 • če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
 • če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,
 • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,
 • če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

Prav tako se ne odpustijo prednostne terjatve in preživnine, (terjatve iz 21. in 390. člena ZFPPIPP).

Ne odpustijo denarne kazni, globe in odvzem premoženjske koristi pridobljenih s kaznjivim dejanjem, oz. prekrškom, ter odvzem premoženja nezakonitega izvora.
 
Kako pričeti osebni stečaj?
Osebni stečaj začnete tako, da na pristojno okrožno sodišče vložite predlog za začetek osebnega stečaja, ter poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti.

Izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri najbližjemu notarju.

Oba dokumenta lahko povsem preprosto izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev:
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Vir: Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran