radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 2 - 4 min.)

osebni-stecajKaj je osebni stečaj in komu je namenjen? Kako ga začeti? Katero premoženje spada v stečajno maso? Kakšni so stroški osebnega stečaja, in kaj sam stečaj pomeni tako za dolžnika kot tudi upnike?

To so samo nekatera vprašanja, na katera odgovarja naslednji članek...

Kaj je osebni stečaj?
Osebni stečaj je postopek v katerem fizična oseba zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša poplačati s svojim premoženjem, ter za del dolgov pa celo doseže njihov odpust.

Cilj tega postopka je, da se ta oseba postavi na noge in poskusi zaživeti brez dolgov.

Komu je osebni stečaj namenjen?
Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam. Prav tako je namenjen samostojnim podjetnikom (s.p.-jem).

Kdaj oseba lahko predlaga osebni stečaj?
Oseba lahko predlaga osebni stečaj, če je bodisi prezadolžena, bodisi nelikvidna.

Prezadolženost:

  • vrednost premoženja osebe je manjša od vsote njenih obveznosti.

Nelikvidnost:
pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik:

  • Zasebnik več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

pri dolžniku, ki je potrošnik:

  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
  • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Kako oseba predlaga osebni stečaj?
Dolžnik lahko začne postopek osebnega stečaja tako, da na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za začetek osebnega stečaja, ter Poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. To izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri notarju. Pri slednjem mora predložiti stanje celotnega premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Predložiti mora podatke o vseh TRR ter o vseh svojih prejemkih (plače, pokojnine ipd.).

Oba dokumenta lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev:

Kakšni so stroški za začetek osebnega stečaja?
Za začetek stečajnega postopka mora dolžnik plačati predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, ki so odvisni od višine stečajne mase.

V kolikor nima sredstev za kritje predujma in bi bilo njegovo preživljanje zaradi plačila predujma ogroženo, lahko na okrožno sodišče vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč.

Vendar pa ta brezplačna pravna pomoč krije le stroške predujma.

Kaj osebni stečaj pomeni za dolžnika?
Dolžnika v osebnem stečaju zastopa stečajni upravitelj.

Dolžnik, ki je v osebnem stečaju tako ne more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso,
  • samostojni podjetnik oz. zasebnik ne more opravljati svoje dejavnosti, saj mu status preneha,
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva,
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa,
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Kaj spada v stečajno maso?
V stečajno maso spadajo premoženje stečajnega dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčenjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika.

V stečajno maso tako spadajo vse nepremičnine, premičnine in premoženje dolžnika na dan ko se je stečajni postopek začel.

Prav tako sem spada njegova plača in drugi prejemki, razen v obsegu, ki je po Zakonu o izvršbi in zavarovanju izvzet iz izvršbe, ter tudi tisto premoženje, ki ga dolžnik pridobi med stečajnim postopkom.

Kaj če ni dovolj stečajne mase za poplačilo vseh dolgov?
Če je dolžnikovo premoženje premajhno za poplačilo vseh dolgov, dolžnik ni prost teh obveznosti. Upniki lahko te obveznosti uveljavljajo tudi po koncu stečajnega postopka.

Lahko pa dolžnik pred zaključkom postopka, za ta del dolgov vloži predlog za njihov odpust.

Morajo upniki prijaviti svoje terjatve?
Da. Upniki, ki jim dolžnik, zoper katerega se je začel osebni stečaj, morajo svoje terjatve prijaviti v 3. mesecih po začetku postopka.

e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

Stečajni postopek lahko upniki spremljajo tudi na spletni strani AJPES-a.

Vir: Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran